En forspilt mulighet

Tros— og livssynsutvalgets rapport går gjennomgående langt i retning av sekularisme og livssynsnøytralitet i sine forslag.