Samfunnet trenger feminisme

Som sykepleiere og mastergradsstudenter, er vi opptatt av hvor ulik helse og livskvalitet kan være for kvinner og menn, og hvor ulik hjelpen fra helsevesenet kan være. Om den biologiske forskjellen mellom kvinner og menn har så stor betydning som feminisme— og likestillingskritikere hevder, kan en kanskje ikke forvente at kvinner skal ha like god helse og livskvalitet som menn?