Hyggelig anerkjennelse

Sist torsdag ble Node én av totalt 12 norske næringsklynger som kan sette «NCE» foran navnet sitt.