Finanskrisen i husholdningene

Finanskrise har til nå langt på vei vært identisk med at bedrifter taper kontrakter og permitterer eller sier opp ansatte.