Mine nye helter

Debatten bør dreie seg om kvaliteten i barnehagene, de ansattes vilkår og hva vi som foresatte tar for gitt.