Barnevernets viktigste oppgave

Det må legges til rette for den ikke målbare, men helt avgjørende størrelsen i barn og unges liv; omsorg.