Kontroll på bistandskronene

I desember 2007 opprettet Utenriksdepartementet en mulighet for å varsle om eventuell svindel med norske bistandskroner.