Har Kilden en markedsføringsstrategi?

Ambisjonen bør være å skape minst like stor blest rundt åpningen av Kilden som åpningen av IKEA Sørlandet.