Arven etter Darwin

I år er det 200 år siden den engelske naturforskeren Charles Darwin ble født, og 150 år siden bokverket "Artenes opprinnelse" ble utgitt.