Innklaget av mini-parti

Miljøpartiet De Grønne er sure på meg. Kanskje har de grunn til det?