Facebook-året 2007

Mediene var fulle av oppslag om nettstedet facebook i fjor.