• Den verbale kommunikasjonen er blitt mer og mer digital. Ungdom ringer og snakker med hverandre bare i nødstilfelle! FOTO: Shutterstock/NTB Scanpix

Sosiale medier i Maslows behovspyramide?

Maslows behovspyramide er den mest kjente teorien blant behovsteoriene. Hvor skal vi plassere behovet for sosiale medier i pyramiden?