• PÅSKEFEIRING: Artikkelforfatteren mener at kanskje det å gjøre påske kan være den eneste måten å nærme seg mysteriet på. Gå til kirke, for eksempel. Knele, sammen med kjente og fremmede – motta brød og vin. FOTO: SCANPIX

Påske er en krevende sak

Kirkepåsken kan ikke måle seg med julens evne til å trekke massene. Reiser og påskekos lokker flere, og word-programmet mitt gjør dessuten stadige forsøk på å endre «påskenatt» til «påskenøtt».