Hidra landfast - et siste forsøk

Kjære politikere: se realitetene! Hidra landfast med bro er sannsynligvis det rimeligste alternativet.