• VIKTIG ARBEIDSKRAFT: Har Agder egentlig tatt inn over seg at innvandring vil være en forutsetning for vekst og utvikling i store deler av regionen? spør artikkelforfatterne. FOTO: Keilen, Berit

Inkluder eller legg ned

Sørlandet mangler arbeidskraft. Redninga er arbeidsinnvandring.