Fungerer lokaldemokratiet?

Kommuneovergang og prinsipper som bør vektlegges.