Jeg viser til Fædrelandsvennens omtale 14. mars av mitt svar på interpellasjon fra bystyrerepresentant Helene Knudsen vedrørende behandling av russebiler 17. mai, hvor det er grunn til å foreta et par presiseringer:

1. 17. maikomiteen vil ikke «nekte» russebiler 17. mai, slik avisens overskrift indikerer. Både komiteen og ordføreren er opptatt av at russ og russebiler er et svært verdifullt og hyggelig innslag i 17. maifeiringen! 17. maikomiteen vil tvert i mot relansere «bilkortesjen», som var et fast innslag i nasjonaldagsfeiringen i Kristiansand frem til for en god del år siden. Her blir det fullt fokus på russebiler og andre kjøretøyer, hvor det oppfordres til humor «på hjul» og kreativitet av alle slag til allmenn forlystelse. Altså enda mer fokus også på de flotte kjøredoningene til russen som det er investert så mye tid, penger og kjærlighet i.2. Jeg sa i mitt svar på interpellasjonen fra Helene Knudsen, at jeg synes ideen til 17. mai komiteen om bilkortesje er god. Jeg sa også at det ville være fint om komiteen kunne vurdere å ha med et mindre antall russebiler i borgertoget, gjerne valgt ved loddtrekning. Etter en omfattende feiring, kan det jo tenkes at enkelte russ har et sterkt transportbehov når man kommer så langt ut på grunnlovsdagen at det er borgertog. Den nærmere vurdering av i hvilken grad noen kjøretøyer også eventuelt skal være med i Borgertoget, er det komiteen og ikke bystyret som må foreta.

3. I Fædrelandsvennens omtale av mitt svar på interpellasjonen, hadde det sneket seg inn en GROV, ja meget grov feil. Det står at jeg hadde RØD russelue og kjørte russebuss. Jeg var BLÅ, og var medeier i en elegant blå Skoda personrussebil.

4. Det står også i Fædrelandsvennen at jeg «som russ var kledd ut som sjeik og hadde et helt harem» for å markere den tidlige norske oljealderen. Sjeiken bekrefter kostyme og harem, men dette var året før russetiden, tror jeg. Det var et innslag i bilkortesjen (eller borgertoget?), hvor Unge Høyre presenterte sine fremtidsvisjoner for oljenasjonen. En gang tidlig på 70-tallet.

God 17. mai ønskes russ og alle dere andre! Men først skal vi kose oss med litt påskeferie og andre hyggelige våropplevelser.

faksimile fv 140313 - russebiler+17maitoget.png Foto: FAKSIMILE: Fædrelandsvennen 14. mars