Fusjoner mellom banker?

En fusjon kan være negativ ved at banken blir for uoversiktlig, det blir for lite personlig service.