Bukkene som passer havresekken

Agder Energi er vårt arvesølv vi har fått til forvaltning, et eierskap vi må forvalte med omhu og omtanke.