Tid for ny kurs i Syria

Hvor lenge kan den vestlige verden sitte stille og la et russisk veto forhindre en effektiv inngripen mot denne nedslaktningen av mennesker?