• Sosial dumping (NLF).JPG FOTO: NLF

Gjeninnføring av klassesamfunn?

Konkurranse må alltid skje på like vilkår, og sosial dumping ødelegger for et seriøst norsk næringsliv.