• HYLLET: De som blir hyllet, skriver artikkelforfatteren, er borgerskapets kvinner. Allmuekvinnene, bondekvinnene, arbeiderskene; de tause, de beskjedne og tilbakeholdne – de blir ikke æret og ikke fremhevet. FOTO: Arild Johannessen, Vest-Agder museet

Stemmerettsjubileet 2013 – for hvem?

Hvorfor fikk ikke allmuekvinnene stemmerett samtidig med borgerskapets kvinner? Spørsmålet blir ikke stilt og svaret blir ikke gitt i jubileumsfeiringen.