Redsel for livssynskamp

Det tegner til å bli en ny tid i Norge etter valget.