Mer såkornkapital

Vi håper kapitalen lar seg fremskaffe.