Oppheve boplikten?

I flere kystsamfunn i vår landsdel er det en reell fare for betydelig prishopp hvis boplikten oppheves.