Støtter legen

Innsender mener den aktuelle lege har fulgt sine etiske prinsipper.