Komikk satt i system

Om asylsøkerne som ble satt fri under UNIO-streiken.