• NEKTET: Åttendeklassingene Anders Ubostad (t.v.) og Kenneth Waren var to av de omkring 70 elevene på Blomdalen skole i Mandal som nektet å levere tilbake pc-en til skolen. FOTO: ARKIV

Retten til like muligheter i skolen

For mange elever er pc et viktig arbeidsverktøy, for andre et helt nødvendig verktøy. Mandal kommunes inndragning av skole-pc-er kan hindre læring.