Midler til kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier

Grundekjøn er igjen ute og sutrer over manglende kommunikasjon.