• Ordfører Arvid Grundekjøn mener at Bjørne Jortveits tolkning av rapporten om resultatene av kollektivsatsingen på biltrafikken i kristiansandsregionen var i direkte motstrid til hva den politiske og administrative ledelse anførte i sine forhandlinger med departementet. FOTO: FAKSIMILE, FÆDRELANDSVENNEN 30. JANUAR 2012

Ytringsknebler?

Jeg leste med interesse Finn Holmer-Hovens «innspill» i Fædrelandsvennen 18. april, og fikk et nytt bidrag til samlingen av hyggelige karakteristikker som er brukt om meg etter tiltredelse som ordfører i min kjære fødeby.