Venstre best i test på psykisk helse

Psykisk helse har også i denne valgkampen hatt en tendens til å drukne i helsedebatten.