Debatt er meningsfullt

I dag er vi blitt altfor dupert av pengenes makt i samfunnet.