• bade2.jpg FOTO: ARKIV

Uverdig om tilgang til badeplass

Allemannsretten og fri ferdsel er nå truet.