Valgets kvaler for n'te gang

Utfordringer, som for eksempel norsk matproduksjon, får lite spalteplass.