Viktig om jernbane

På lang sikt bør vi ikke kunne leve med at jernbanen går utenom byene, der passasjerene bor.