Brukerne må avgjøre lokaliseringen

Brukerne er i størst grad domstolene og politi/påtalemyndighet i Kristiansand og Arendal.