• bomring.jpg FOTO: ARKIV

Et urettferdig bompengesystem!

Innsender mener at dagens bompengesystem slår urettferdig ut.