KrFs ekteskapskrise

Innsender mener at politikerne vedtar lover som går på tvers av Guds ord.