Anbudskonkurranse og sosial dumping

Jeg er redd norske tilbud vil ligge mye høyere enn de utenlandske pga. prisnivået i Norge.