• "UNDERVEIS": Trygg Trafikk sender i disse dager ut et nytt magasin, "Underveis", som de håper skolene vil benytte i undervisningen. Håpet er at dette kan være med å tilføre ungdom kunnskap som reduserer risikoen deres i trafikken. FOTO: ARKIV

Ungdom flest er gode trafikanter

Gutter er langt oftere involvert i alvorlige ulykker enn jenter og unge kvinner.