Nyttig meklingsinstans

Den aktuelle saken mellom havna og Fjord Line viser at selv de vanskeligste konfliktene kan løses på andre måter enn gjennom tradisjonell domstolsbehandling.