Sekulariseringsprosessen

Å unnlate å oppdra barn og unge i kristen tro kan ha skjebnesvangre konsekvenser.