Overdommer Næss

Jeg lar meg stadig fascinere av sosialisters kontrolltrang.