Hva er norsk kultur?

Nå er det mange som er bekymret for utviklingen i samfunnet.