JA til reservasjonsrett for fastleger!

Hva vil Kathrine Hald gjøre uten frihet?