• mobiltelefon (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Alle alltid på

Beredskap og sikkerhet har etter 22. juli blitt satt mer på dagsordenen.