• Tanken på rovdyr i reservater føles som et brudd på selve begrepet frihet, skriver Berit Helberg. FOTO: ARKIV

Ingen dyr burde bli satt i bur

Frihet. Et ord fullt av håp og styrke, fullt av lengsel og trang.