Endelig en løsning for nordsjødykkerne

Omsider er det blitt en god løsning.