• VARME RETTER: Da SV åpnet sin valgkamp i 2005, serverte blant andre nestleder Øystein Djupedal varm mat i forbindelse med løftet om gratis mat i skolen. FOTO: Holm, Morten

Skolemat nok en gang

I dagens norske skole bør ikke mat stå øverst på listen over det nye penger bør brukes til. Politikerne bør heller følge det råd de oftest får fra skolen selv, nemlig større lærertetthet.