KrF og Grunnloven

Det var en stor og viktig seier for KrF at vi fikk gjennomslag for en fortsatt kristen verdiforankring i grunnloven samtidig som vi løsnet båndene mellom stat og kirke.